Swipen tot je een ons weegt, wat zijn de lusten en lasten van datingapps? 'Bij Nadia hoor je hoe je wél moet daten' (2024)

Isabella van den Berg Televisie 13 mei 2023,

Leestijd: 4 minuten

Swipen tot je een ons weegt, wat zijn de lusten en lasten van datingapps? 'Bij Nadia hoor je hoe je wél moet daten' (2)

We swipen er op los sinds de opmars van datingapps. Maar kun je via bijvoorbeeld Tinder wel de ware vinden en hoe proberen de apps aan je te verdienen? De lusten en lasten van het online daten werden gisteravond besproken in het tv-programma Nadia.

Presentatrice Nadia Moussaid geeft aan het publiek toe dat ook zij actief is op een datingapp. „Ik heb er nog geen één date aan overgehouden. Ik doe iéts fout.” Om het er goed over te hebben nemen een aantal actieve online daters, die er „honderden dates op hebben zitten”, plaats bij Nadia.

Nadia over datingapps

Overigens lijkt het VPRO-programma in de tweede uitzendweek een stabiel kijkerspubliek te hebben opgebouwd, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. In het programma worden gasten en ervaringsdeskundigen ontvangen die over één bepaald thema praten. Anders dan in andere talkshows zijn er geen BN’ers te gast.

Annelotte trapt af. „Ik zit op Breeze, op Tinder, op Raya… op welke niet? Het wisselt een beetje, maar ik heb wel voorkeuren. Ik vind het interessant om te zien wat voor soort mensen op de verschillende apps zitten.” Moussaid haakt in. „Dus het is een soort antropologisch onderzoek. Aha!” Mede-ervaringsdeskundige Joel zit naast Tinder ook op Grindr. En dat werkt nét iets anders. „Daarin zie je honderd profielen tegelijk, gesorteerd op afstand. Dus als ik nu Grindr zou openen, zou ik kunnen checken of iemand hier aanwezig is.” Joel wijst naar het publiek en lacht. „Op de app kun je iedereen aanspreken die je wil.” Dat Grindr vooral gericht is op het vinden van seksuele partners, klopt volgens Joel.

Janneke is, in tegenstelling tot de anderen, niet opgegroeid met datingapps. „Ik was net gescheiden en mijn ex zat op Tinder, dus ik ging dat ook doen. Het was impulsief, maar ik was benieuwd of ik na zestien jaar nog een beetje in de markt lag.”

https://twitter.com/vpro/status/1657264412518907904

Verslavende factor

Aanwezig bij Nadia is ook psycholoog Thijs Launspach. Aan hem de vraag op datingapps verslavend zijn. „Ja. Dat betekent echter niet dat ze alleen maar slecht zijn en dat iedereen er even verslaafd aan raakt.” Eén van de dingen die de apps heel goed doen volgens Launspach, is op een hele slimme manier het beloningssysteem van je hersenen over te nemen. „Als je een match hebt, of je krijgt een berichtje, dan voelt dat goed. Dat maakt dat je dus best verslaafd kan raken aan het gevoel van: ‘mensen vinden mij leuk’.”

Launspach zegt een beetje cynisch te zijn over het aspect van liefde vinden via online dating of een datingapp. „Ik denk dat die apps heel erg gebouwd zijn om jou te laten swipen. Want er zit ook gewoon een verdienmodel achter.” In het publiek zit een meneer die zegt dat het hem geld kost. „Het kost klauwen met geld en je hebt nog geen resultaat.” Het publiek moet er om lachen. „Als je een broek koopt, kun je kiezen uit ontelbare soorten exemplaren. Zo werkt het met datingapps ook een beetje. Als je veel te kiezen hebt, vinden we dat fijn. Maar, hoe meer je te kiezen hebt des te moeilijker de keuze wordt”, aldus de psycholoog.

Ongeschreven regels op datingapps

Er zijn mensen uitgenodigd die wél de ware liefde hebben gevonden via Tinder. „Mijn zus had ook een relatie gekregen via Tinder”, aldus Martine. „Dus ik ging het ook proberen.” Dat heeft succes gehad: Martine inmiddels een relatie van zes jaar met Michael, die ook is aangeschoven bij Nadia. Naast hen zit Sigrid die via Tinder eigenlijk op zoek was naar een gids en niet naar een relatie. „Ik was op reis in Japan met een vriendin en we bedachten om de app te gebruiken om een local te vinden die ons wegwijs kon maken.”En daar was Dave. „Prima, ga jij mij maar rondleiden. Maar hij was óók op reis, dus een rondleiding ging het niet worden.” De twee hebben elkaar later in het echt ontmoet.

Ongeschreven regels zijn er ook in de online datingwereld. „Foto’s van je eigen kinderen of die van een ander vind ik echt not done op een datingprofiel”, aldus Janneke. „Ongevraagde foto’s van… onderdelen, vind ik ook echt niet kunnen”, stelt Joel. „Dat werkt nooit denk ik.” Annelotte voegt toe dat ze het niet op prijs stelt als iemand niet eerlijk is over de intenties. „Als je op zoek bent naar lust is dat prima, maar zeg het dan. Ik mis de open communicatie soms.”

‘Iets voor erbij’

Psycholoog Thijs Launspach sluit af met de hoop dat we datingapps als iets „voor erbij” kunnen blijven gebruiken. „Dat we het niet nodig zullen hebben om iemand te vinden om van te houden, maar dat we ook het vermogen hebben om het zonder technologie te doen.” Een greep van kijkersreacties op de uitzending van Nadia:

https://twitter.com/tplugge/status/1657080406112362506

https://twitter.com/rudolfverhoef/status/1657072037184012301

https://twitter.com/AnnettedVtNC/status/1657075064095768610

Je kunt Nadia terugkijken via NPO Start.

Finale Songfestival staat voor de deur, Jinek doet een poging om winnaar te voorspellen: ‘Waanzinnig, maar…’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Vorige

Volgende

Swipen tot je een ons weegt, wat zijn de lusten en lasten van datingapps? 'Bij Nadia hoor je hoe je wél moet daten' (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 6180

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.